Kategorije mesta

Izdvojena mesta

Interesantno

Preporučen Video

Komentari

Find Beauty - Pronađi Lepotu

Sa ciljem da na jednom mestu obejdinimo sve salone u Srbiji krenuli smo u vrlo ambiciozan projekat izgradnje centralnog registra sa kompletnim informacijama o svakom salonu. Registar je primarno orjentisan ka krajnjem korisniku i za cilj ima da mu pruži sve informacije kao i kompletan vizuelni doživljaj svakog salona u Srbiji, dok se akcenat stavlja na salone koji mu se nalaze u neposrednoj blizini što je propraćeno podrškom google mapa. Ideja je da svi saloni budu precizno kategorisani kako bi se korisniku omogućilo da na najjednostavniji način dođe do informacije, odnosno usluge koja mu je potrebna.